Collection of Irish Song Lyrics

Gleanntin Ghlas

Irish Song Lyrics - Gleanntin GhlasAuthor: Francie Mooney

Appears on Altan's album 'Runaway Sunday', The Johnstons' album 'The Barley Corn' and Paul Brady performed it for the CD 'Cuimhní Gaeltachta'.

Céad slán ag sléibhte maorga chondae
Dhún na nGall Agus dhá chéad slán ag an
Earagal árd, ina stua os cionn caor 's call
Nuair a ghluais mise thart le loch Dhún Lúich,
go ciún sa ghleann ina lui I mo dhiaidh bhí
Gleanntáin Ghlas' Ghaoth Dobhair, is beag nár bhris mo chroí
Ag taisteal domh amach frid chnoic
Ghleann Domhain, 's an Mhucais ar mo chúl
Ní miste domh 'rá le brón 's le crá, ghur fhreasach
a shil mise súil Go 'Meiriceá siar, a bhí mo thriall,
i bhfad thar an fharraige mhór D'fhag mé slán ar feadh
seal ag Dún na nGall, 's ag Gleanntáin Ghlas'
Ghaoth Dobhair Níorbh é mo mhiansa imeacht
ariamh ó mo thír bheag dhilis féin
Ach trom lámh Gall, le cluain 's le feall, a thiomáin mé i gnéill
B'é rún mo chroíse pilleadh arís, nuair a dhéanfainn
beagán stór 'S deireadh mo shaoil a chaitheamh lem ghaoil,
fá Ghleanntáin Ghlas' Ghaoth Dobhair Slán, slán go fóill a
Dhún na nGall, a chondae shéimh gan smál 'S do
d'fheara bréa in am an ghá, nár umhlaigh riamh
roimh Ghall Tá áit i mo chroí do gach fear a gach mnaoi, 's
gach páiste beag agus mór Áta beo go buan,
gan bhuairt gan ghruaim, fá Ghleanntáin Ghlas'
Ghaoth Dobhair

ENGLISH TRANSLATION:
Farewell to the noble mountains of Donegal
And twice farewell to tall Erigal,
arching over rowen and ash tree
When I passed by Dunlewey Lake,
lying quietly in the glen
Behind me were the green glens of Gweedore,
it nearly broke my heart
Travelling through Glendowan's Hills,
and Muckish behind me I don't mind saying
with sorrow and grief, that tears fell from my eyes
Westward to America was my journey,
far across the wide sea
I said farewell for a while to Donegal,
and the green glens of Gweedore
I never wanted to leave my own beloved land
But the foreigner's heavy handed deceipt
and treachery drove me away
It would be my heart's desire to return again,
when I should get a little money
To spend the end of my life with my family,
'round the green glens of Gweedore
Yet farewell, farewell to Donegal County fine and fair
And to your brave men who in time of need,
did not ever cower before the foreigner
There's a place in my heart for each man and woman,
each child big and small
Who live in peace, without sorrow or grief,
in the green glens of Gweedore

From: 'Brian hOireachtaigh'

Back to Song List